Algemene voorwaarden Toef Wonen

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Toef Wonen gebruikt worden. Foto`s zijn het eigendom van Toef Wonen en mogen niet zonder toestemming gebruikt of gekopieerd worden.
Versie geldig vanaf 1 oktober 2013.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, overeenkomsten en bestellingen van Toef Wonen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de site van Toef Wonen. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met deze voorwaarden. Toef Wonen behoud zich het recht voor haar algemene voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Toef Wonen erkend.
1.4 Toef Wonen garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Prijzen
2.1 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
2.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.4 Prijswijzigingen kunnen voorkomen. Je vind de meest actuele prijzen altijd op www.toefwonen.nl. Voor de gevolgen van druk- en typefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren
binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad
leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijg je daarvan, in de regel
binnen een week (tenzij anders vermeld op onze website) bericht en houdt Toef Wonen je bestelling aan. Indien nalevering
uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijg je ook bericht en komt je bestelling te vervallen en wordt het bedrag teruggestort.
Ons streven is dat de bestelde producten (welke uit voorraad leverbaar zijn) uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst
van betaling worden verzonden. Bij de producten die niet op voorraad zijn staat de levertijd afzonderlijk vermeld. Toef Wonen
laat iedere maand diverse zendingen vanuit Denemarken richting Nederland komen. Als je geluk hebt zit jouw bestelling
bij deze zending en heb je het product binnen 2 weken in huis, in het andere geval kan het zo zijn dat je vlak na het afsturen
van de spullen in Denemarken je bestelling hebt geplaatst, waardoor er in het slechtste geval 6-12 weken op de bestelling
gewacht moet worden. Wij zullen in alle gevallen onze uiterste best doen om te zorgen dat jij je bestelling zo snel mogelijk
in huis hebt. Mocht een product onverhoopt niet meer leverbaar zijn of een langere levertijd hebben dan vermeld staat op de
website, dan zullen wij je daar zo snel mogelijk per mail van op de hoogte brengen.
3.2 Aan de leveringsplicht van Toef Wonen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Toef Wonen geleverde
zaken aan de koper zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.3 Alle op de internetsite vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en zijn derhalve niet bindend. Ze worden louter
als aanwijzing aangegeven. Aan de genoemde levertermijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Geen
enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten
voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
3.4 Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra
kosten.
3.6 Toef Wonen heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen wordt het door
de koper betaalde bedrag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
3.7 Toef Wonen streeft ernaar alle bestelling uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling via DHL of via Post.nl (al
naar gelang de grootte van het pakket) te verzenden. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijg je
hiervan via e-mail een bericht. Eventuele vakantie waardoor verzending later zal plaatsvinden, wordt op de website gemeld.

4. Betaling
4.1 Alle bestellingen dienen vooraf te worden betaald. Dit kan via Ideal, Bancontact/Mistercash of via overschrijving op onze
rekening.
Nadat je een bestelling geplaatst hebt, ontvang je automatisch een orderbevestiging per mail. In deze bevestiging zie je je
bestelling inclusief BTW en inclusief verzendkosten. Als het totaalbedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op onze
bankrekening, wordt je bestelling in behandeling genomen. Als de bestelling verzonden is, krijg je daarvan bericht.

5. Verzendkosten
5.1 Toef Wonen verstuurt haar pakketten via DHL of Post.nl (al naar gelang de grootte van het pakket) en berekent hiervoor een
vast tarief vanaf € 3,95. Voor een brievenbuspakketje geldt een tarief van € 1,95 en voor enveloppost geldt een tarief van
€ 0,64.
Deze kosten staan niet alleen voor de verzending van het pakket, maar ook voor het verpakkingsmateriaal en de
bijbehorende handelings- en administratiekosten.
5.2 Bij bestellingen vanaf € 50,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht, tenzij het buiten Nederland is.
Toef Wonen verzendt de artikelen met de uiterste zorg. Verzendingen zijn te allen tijde voor risico van de koper. Wij zijn niet
aansprakelijk voor eventuele schade of gebreken aan de artikelen.

6. Zichttermijn / herroepingsrecht
6.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkoop op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de
afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden
te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van
deze termijn de geleverde zaken niet aan Toef Wonen heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden,
alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk via mail
melding te maken bij Toef Wonen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de
originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken
door de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin
van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Toef Wonen er zorg voor dat binnen 30 dagen
na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de
afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
6.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
6.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier
geen invloed heeft
- goederen op bestelling
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk
persoonlijk karakter hebben
- goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel
kunnen bederven of verouderen
- sale/afgeprijsde artikelen.
6.4 Sale of uitverkoop artikelen kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
6.5 Klokken, sieraden, horloges kunnen niet geruild worden. We geven twee weken garantie op de horloges van Ernest.

7. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto`s, tekeningen, etc. en onder andere gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,
afbeeldingen van etiketten, etc. op de site van Toef Wonen gelden slechts bij benadering,
zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de
redelijkheid vereist.

8. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille
van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of
tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs,
werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs
indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

9. Garantie
9.1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag
verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik,
voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.
9.2. De ondernemer staat er voor in dat de geleverde zaak voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
9.3 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak
verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper
(alvorens over te gaan tot terugzending aan Toef Wonen deze gebreken onmiddellijk per mail te melden binnen 24 uur).

10. Vragen/suggesties/klachten
Voor vragen, suggesties, klachten of specifieke wensen kun je contact met ons opnemen via e-mail: info@toefwonen.nl.
Je ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

11. Privacy
11.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en communicatie met de klant.
Toef Wonen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal je gegevens niet aan derden verstrekken. Door te
bestellen op de site van Toef Wonen, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van
zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de
bestellingen, leveringen en facturen.
11.2 Toef Wonen respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling
van haar persoonlijke gegevens.

12. Aansprakelijkheid
Toef Wonen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van de producten. Lees voor gebruik altijd
de aanwijzingen op de verpakking of op het artikel of raadpleeg onze website.

13. Wijziging algemene voorwaarden
Toef Wonen houdt zich het recht voor, indien nodig, om de algemene voorwaarden te wijzigen.

14. Copyright
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieerd opgeslagen en/of worden verspreid
zonder schriftelijke toestemming van Toef Wonen.

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Toef Wonen is ingeschreven in het handelsregister te Sittard onder KVK-nummer: 58524290.

Toef Wonen besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2017 Toef Wonen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel